บริการวิจัยและพัฒนาสูตร

เงื่อนไข และระยะเวลาในการพัฒนาสูตร


บริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตามความต้องการของท่าน
ด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม สามารถกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้
กรณีลูกค้ามีสูตรของตนเอง หรือพัฒนาสูตรใหม่
ลูกค้าแจ้งรายละเอียด พร้อมทั้งลักษณะ หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 
เงื่อนไข และระยะเวลาในการพัฒนาสูตร
สั่งผลิตขั้นต่ำ 60,000 เม็ด สำหรับชนิดผงชงดื่ม / ฉีกใส่ปาก 60,000 ซอง / ครั้ง / บิล
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร 10,000 บาท (สามารถนำค่าพัฒนาสูตรมาหักจากค่าอาหารเสริมได้ เมื่อลูกค้าสั่งผลิต)
ใช้เวลาพัฒนาสูตร 14 วันทำการ
ลูกค้าสามารถปรับสูตรได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ยกเว้นกรณีเปลี่ยนประเภทของผลิตภัณฑ์)