บริการขึ้นทะเบียน อ.ย. อาหารเสริม

บริการขึ้นทะเบียน อ.ย. อาหารเสริม, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งภายใน และต่างประเทศ
อาทิ จดแจ้งขึ้นทะเบียน อ.ย. ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
(Food and Drug Administration Ministry of Public Health),
บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์, การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย,
ใบรับรองการผลิต และเครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale)