เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์
image
1. เทคโนโลยี Encapsulate
ควบคุมการแตกตัวของสารสกัดให้ออกฤทธิ์
ในจุดเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เกิดการเสื่อมสลายในระหว่างอยู่ในระบบทางเดินอาหาร
image
2.สารเคลือบเม็ดยาพิเศษ Enteric Coat
ควบคุมการแตกตัวของสารสกัดให้ออกฤทธิ์
ในจุดเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เกิดการเสื่อมสลายในระหว่างอยู่ในระบบทางเดินอาหาร
image
3.การเลือกใช้เทคโนโลยีแปรรูปผลิต
Licap , Soft Capsule ที่เหมาะสมกับตัวยา
เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
Machine High Efficiency
image

Tablet Coating

เครื่องผลิตอาหารเสริม
รูปแบบเคลือบเม็ดยา

image

Multilane Filling Machine

เครื่องผลิตอาหารเสริม
แบบบรรจุหลายเลน

image

Automatic Filling Machine

เครื่องผลิตอาหารเสริม
แบบบรรจุอัตโนมัติ

image

Fluid Bed Dryer

เครื่องผลิตอาหารเสริม
สำหรับทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด

image

Spray Drying Equipment

เครื่องผลิตอาหารเสริม
สำหรับทำแห้งแบบพ่นฝอย

image

High Speed Mixer

เครื่องผลิตอาหารเสริม
แบบผสมความเร็วสูง

image
GC MS
image

HPLC MS

เครื่องมือวิเคราะห์หาชนิดสาร และปริมาณสาร โดยใช้หลักการโครมาโทกราฟฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง
สําหรับการผลิตอาหารเสริม


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy