เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

Last updated: 24 พ.ย. 2565  |  16728 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันมีสินค้ามากมายหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกใช้กันตามความต้องการ โดยสินค้าแต่ละอย่าง มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ตามจุดขายของแต่ละตัว  แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่สินค้าทุกตัวควรมีเหมือนกันก็คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า

เนื่องจากเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อ รวมถึงตัวสินค้าเองก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ จากมาตรฐานที่ได้รับการรับรองเช่นกัน

หลาย ๆ คนอาจเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือเห็นผ่านการโฆษณา แต่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจว่าแต่ละสัญลักษณ์ช่วยรับรองในด้านไหน หรือสัญลักษณ์มีอะไรบ้าง เดอร์มา เฮลท์จะมาพามาดูกันว่า เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง

 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice Codex Alimentarius)

สัญลักษณ์มาตรฐาน GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice คือหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดีตามสากล ที่หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ Codex Alimentarius กำหนดขึ้นเพื่อให้การผลิตนั้นสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค ระบบที่รับประกันคุณภาพจากนักวิชาการด้านอาหารว่าสถานที่นั้นสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐาน GMP คือระบบที่รับประกันคุณภาพจากนักวิชาการด้านอาหารว่าสถานที่นั้นสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย เป็นมาตรฐานพื้นฐานที่ทุกโรงงานควรต้องดำเนินการ โดยเป็นการจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิต คลอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร ขั้นตอนวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงขั้นตอนการขนส่งไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพจริง

 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practice)

 


 

สัญลักษณ์มาตรฐาน GHP ย่อมาจาก Good Hygiene Practice คือระบบพื้นฐานที่โรงงานผลิตหรือผู้ประกอบการ ควรจะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายขององค์กรอนามัยโลกที่ต้องการให้อาหารมีความปลอดภัยตั้งแต่การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร ตามคอนเซ็ปท์ FARM TO TABLE

สัญลักษณ์มาตรฐาน GHP ทำให้ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า หากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรอง จะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตราย

 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 

 

สัญลักษณ์มาตรฐาน HACCP ย่อมาจาก (Hazard Analysis and Critical Control Point) คือระบบมาตรฐานที่จะเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคว่ามีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ไม่มีสาร หรือสิ่งปนเปื้อนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคปนเปื้อนไปในสินค้า

โดยมาตรฐาน HACCP คลอบคลุมกระบวนการผลิตให้ปราศจากอันตรายจาก 3 สาเหตุ คือ อันตรายจากชีวภาพ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส อันตรายจากสารเคมี เช่น สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต และอันตรายทางกายภาพ เช่น เศษแก้ว เศษกระจก เป็นต้น

มาตรฐาน HACCP ถือเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิต และผู้บริโภค และได้รับการยอมรับอย่างมากปัจจุบัน

 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)

 

 

อย. เป็นเครื่องหมายที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาทิเช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริมต่าง ๆ รวมถึงวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

อย. เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สินค้านั้น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า เมื่อนำมารับประทาน หรือใช้งาน จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล 

 

 

เครื่องหมาย “ฮาลาล” (Halal food)  คือสัญลักษณ์ที่ผ่านการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (The Central Islamic Committee of Thailand) เพื่อเป็นการรับรองให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลาม สามารถอุปโภค บริโภคสินค้านั้น ๆ ได้อย่างสบายใจ จัดเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 

เครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label)

 

 

ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) คือฉลากที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบว่า ได้มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการโครงการฉลากเขียวประกาศใช้

ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) ถือได้ว่าเป็นฉลากที่บ่งบอกว่าสินค้านั้น ๆ นอกจากจะมีคุณภาพแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณอุตสหกรรม (มอก.)

 

 

มอก. ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพว่ามีผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด มีความปลอดภัย สำหรับการใช้อุปโภค และบริโภค

 

 เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO (International Standardization and Organization)

 

 

ISO ย่อมาจาก International Standardization and Organization คือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ โดยเน้นที่การจัดการในระบบการบริหาร มีวัตถุประสงค์หลัก คือการส่งเสริมความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต และขจัดข้อโต้แย้งทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำให้เครื่องหมาย ISO จึงเป็นการยอมรับในระดับสากล

 

เครื่องหมายมาตรฐาน Q

 

 

เครื่องหมายมาตรฐาน Q เป็นเครื่องหมายสินค้าที่ออกโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาการแห่งชาติ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าและอาหารเกษตร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้สินค้าที่ได้การรับรอง ด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality)

 

หวังว่าบทความนี้ที่ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับรับรองคุณภาพสินค้าที่คุณควรรู้ สามารถทำให้หลายๆคน เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องหมายต่าง ๆ รวมถึงสามารถนำความรู้ในบทความนี้ไปเป็นตัวช่วย ในด้านการตัดสินใจการเลือกซื้อหรือผลิตสินค้า

โรงงานผลิตอาหารเสริมของเรา Derma Health ได้รับมาตรฐาน GHPs, HACCP จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากโรงงานของเรามีความปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับสากล 


 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้